Actic Nivell mitjà

Curs: Actic Nivell Mitjà
Durada: 60 hores
Data d'inici: SETEMBRE 2020 PRESENCIAL
Horari del curs: Dimarts i Dijous de 17:30H A 20:30H
Objectius: La sigla ACTIC correspon a la denominació “Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. Es tracta d'un certificat acreditatiu de la competència digital, entesa aquesta com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per a assolir objectius determinats i fer-ho amb eficàcia i eficiència. El curs capacita i proporciona eines als alumnes per preparar-se per la prova de nivell mitjà.
Comparteix aquest curs