Anglès B1

Curs: Anglès B1
Durada: 120 hores
Data d'inici: 18 de Novembre de 2019
Horari del curs: Dilluns i Dimecres de 19:30 a 21:30
Objectius: El Nivell Intermedi B1 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma en situacions quotidianes i també menys habituals en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, amb certa flexibilitat, seguretat i correcció, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics per tal de mantenir relacions personals i socials amb usuaris d’altres llengües.
Comparteix aquest curs