ANGLÈS B1D/B2D

Curs: ANGLÈS B1D/B2D
Durada: 120 hores
Data d'inici: APROVAT i en programació GENER 2022 -
Horari del curs: GENER 2022
Objectius: Continguts: Corresponents al Nivell B1 I B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al quart dels subnivells. Curs Subvencionat per treballadors en actiu pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE i promogut per PIMEC. OBERTES INSCRIPCIONS. PLACES LIMITADES
Comparteix aquest curs