CATALÀ BÀSIC

Curs: CATALÀ BÀSIC
Durada: 45 hores
Data d'inici: 27/09/2022 al 17/11/2022
Horari del curs: DIMARTS I DIJOUS 18H A 21H
Objectius: Els objectius generals del nivell bàsic se centren en el desenvolupament de les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. En acabar el nivell bàsic l'aprenent ha de ser capaç de • Comprendre les frases i les expressions més usuals en relació amb les necessitats comunicatives bàsiques (informacions personals, familiars, sobre compres, geografia local, ocupació...) • Comunicar-se en situacions quotidianes senzilles, que comportin un intercanvi d’informació directe, sobre temes familiars i habituals. • Descriure, de manera senzilla, experiències, aspectes del propi bagatge cultural i de l’entorn immediat, en relació amb les seves necessitats immediates. • Utilitzar les estructures lingüístiques i el vocabulari bàsics que acompleixin les funcions lingüístiques fonamentals (agrair, saludar, demanar...). Curs Subvencionat per treballadors en actiu pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE i promogut per PIMEC. OBERTS INSCRIPCIONS . PLACES LIMITADES.
Comparteix aquest curs