COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES i XARXES SOCIALS

Curs: COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES I XARXES SOCIALS
Durada: 60 hores
Data d'inici: 19/09/2022
Horari del curs: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 18H A 21H
Objectius: Continguts: 1. Breu introducció a la informàtica 1.1. Què és la informàtica? Definició 1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software 1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur 1.4. Tipus de dispositius informàtics 2. L'ordinador: components i perifèrics 2.1. Components bàsics de l'ordinador: 2.2. CPU, Placa Base i memòries 2.3. Unitats d'emmagatzematge 2.4. Targetes gràfiques i de so 2.5. Tipus de connexions 2.6. Perifèrics: 2.7. Ratolí, teclat i monitor 2.8. Impressores 2.9. Altres perifèrics 3. Sistemes Operatius i gestió de documents 3.1. Sistemes operatius 3.2. Gestió de documents en Windows 3.3. Estructura de carpetes 3.4. Gestió d'arxius 3.5. Configuració i manteniment del Sistema Operatiu 3.6. Aplicacions 3.7. Programes de seguretat (Antivirus, Firewall, Anti Spyware, etc.) 3.8. Programes d'ofimàtica (processador de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades) 3.9. Programes multimèdia 3.10. Altres aplicacions 3.11. Internet 3.12. Connexió a Internet 3.13. Navegadors 3.14. Correu electrònic 3.15. Serveis d'emmagatzematge en el núvol 3.16. Aplicacions de comunicació Continguts Xarxes Socials: 1. Història de les xarxes socials, evolució i situació actual 2. Tipologia de xarxes socials 2.1. Planificar estratègia a les xarxes socials 2.2. Estratègia a Facebook 2.3. Estratègia a Twitter 2.4. Estratègia a Linkedin 2.5. Estratègia a Google + a Estratègia a Youtube 2.6. Estratègia a Pinterest 2.7. Estratègia a Instagram 2.8. Anàlisis a les xarxes socials 3. Compartir coneixements i continguts a la xarxa 3.1. Com gestionar els continguts a cada xarxa 4. Seguretat i imatge a les xarxes socials. Curs Subvencionat per treballadors en actiu pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE i promogut per PIMEC OBERTES INSCRIPCIONS. PLACES LIMITADES
Comparteix aquest curs