Comptabilitat Bàsica

Curs: Comptabilitat bàsica
Durada: 60 hores
Data d'inici: Febrer 2020 (Actualment aquest curs s'està impartint amb EINES TELEMÀTIQUES)
Horari del curs: Dilluns i Dimecres de 17:30 a 21:00
Objectius: El curs de comptabilitat bàsica permetrà a l’alumne iniciar-se en el món de la comptabilitat, aprendre els procediments tècnics generals, conèixer el procés comptable complet, en definitiva, ser capaç de portar una comptabilitat senzilla en una empresa.
Comparteix aquest curs