Comptabilitat Informatitzada

Curs: Comptabilitat informatitzada
Durada: 40 hores
Data d'inici: SETEMBRE 2020
Horari del curs: Dilluns i Dimecres de 17:30 a 21:00
Objectius: Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica o be consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen adquirits de forma prèvia o per l’experiència professional. Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà, utilitzant aplicatius informàtics de gestió.
Comparteix aquest curs