Docència de la formació per a l’ocupació SSCE0110

Curs: DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ SSCE0110
Durada: hores
Data d'inici: FEBRER 2023 - OBERTES INSCRIPCIONS!
Horari del curs: EN PROGRAMACIÓ
Objectius: L’objectiu del certificat de professionalitat de Docència de la formació per l’ocupació és programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat de treball en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica. MF 1442 Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació ( 60 hores) 1. Estructura de la formació professional. 2. Certificats de professionalitat. 3. Elaboració de la programació didàctica d'una acció formativa en la formació per a l'ocupació. 4. Elaboració de la programació temporalitzada de l'acció formativa. MF 1443 Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació. (90 hores) 1. Disseny i elaboració de material didàctic imprès. 2. Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics. 3. Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia. 4. Utilització del web com a recurs didàctic. 5. Utilització de la pissarra digital interactiva. 6. Entorn virtual d'aprenentatge. MF1444 Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació. (100 hores) UNITAT FORMATIVA 1. Impartició d’accions formatives per a l’ocupació 1. Aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge en la formació professional per a l'ocupació. 2. Dinamització de l'aprenentatge en el grup segons la modalitat d'impartició. 3. Estratègies metodològiques en la formació professional per a l'ocupació segons la modalitat d'impartició. *En aquesta unitat formativa es desenvoluparan 10 hores de tutoria presencial. UNITAT FORMATIVA 2. Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació 1. Característiques de les accions tutorials en la formació professional per a l’ocupació. 2. Desenvolupament de l'acció tutorial. 3. Desenvolupament de l'acció tutorial en línia. MF 1445 Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l’ocupació. (60 hores) 4. Avaluació en la formació per a l'ocupació aplicada a les diferents modalitats d'impartició. 5. Elaboració de proves per avaluar continguts teòrics. 6. Disseny i elaboració de proves d'avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d'impartició. 7. Avaluació i seguiment del procés formatiu d'acord amb la formació presencial i en línia. MF 1446 Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació. (30 hores) 1. Anàlisi del perfil professional. 2. La informació professional. Estratègies i eines per a la recerca de feina. 3. Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent. MP0353 Pràctiques no laborals en Docència professional per l’ocupació (40 hores) 1. Programació i avaluació d’accions formatives 2. Impartició de sessions formatives, utilitzant materials gràfics, audiovisuals i/o multimèdia i facilitant assessorament sobre el mercat de treball 3. Integració i comunicació en el centre de treball
Comparteix aquest curs