European financial advisor (E.F.A.)

Curs: European financial advisor (E.F.A.)
Durada: 120 hores
Data d'inici: 03/09/2019
Horari del curs: 18:00 a 21:30 els dimarts, dijous i divendres.
Objectius: Complementar en els segments bàsics de les xarxes comercials d'entitats financeres i asseguradores la necessitat d'una qualificació professional per poder fer front a les presents exigències reguladores i com a certificació d'una base de competències bancàries i financeres en l'àmbit de donar informació sobre els serveis que presta l'entitat.
Comparteix aquest curs