FCOV05: Competències clau: Comunicació en llengües estrangeres: Anglès N2

Curs: FCOV05 Competències clau: Comunicació en llengües estrangeres, Anglès N2
Durada: hores
Data d'inici: Gener 2023 - OBERTS INSCRIPCIONS !!
Horari del curs: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15H A 17:30H
Objectius: Adquirir el nivell de competència necessari en l'àmbit de las llengües estrangeres (anglès) per a comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant de forma oral com de forma escrita, utilitzant una llengua estàndard. Durada en hores 220h (180h anglès + 40 h Formació complementària obligatòria) + 20 HORES DE PRÀCTIQUES DE PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL. Curs subvencionat pel SOC i SEPE per treballadors en situació de desocupació.
Comparteix aquest curs