FCOV05: Competències clau: Comunicació en llengües estrangeres: Anglès N2

Curs: FCOV05 Competències clau: Comunicació en llengües estrangeres, Anglès N2
Durada: 220 hores
Data d'inici: Gener 2022 - CURS APROVAT CONVOCATÒRIA FOAP 2021- OBERTES INSCRIPCIONS
Horari del curs: Dilluns a Divendres de 15h a 17h
Objectius: Adquirir el nivell de competència necessari en l'àmbit de las llengües estrangeres (anglès) per a comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant de forma oral com de forma escrita, utilitzant una llengua estàndard. Durada en hores 220h (180h anglès + 40 h Formació complementària obligatòria) Curs subvencionat pel SOC i SEPE per treballadors en situació de desocupació.
Comparteix aquest curs