Ofimàtica MF0233

Curs: Ofimàtica MF0233
Durada: 190 hores
Data d'inici: Gener 2020
Horari del curs: Dimarts, Dijous i Divendres de 17:30 a 21:00
Objectius: El curs d’ofimàtica capacita els alumnes per dominar les eines informàtiques (sistema operatiu, internet, correu, editor de text, fulla de càlcul, base de dades i presentacions) i recursos habituals necessaris per desenvolupar qualsevol feina.
Comparteix aquest curs