AUTÒNOMS, COM GESTIONAR ELS IMPOSTOS

Curs: AUTÒNOMS, COM GESTIONAR ELS IMPOSTOS
Durada: 8 hores
Data d'inici: 30/09/2022 i 07/10/2022
Horari del curs: DIVENDRES DE 17H - 21H
Objectius: Continguts: 1. Obligacions fiscals per a començar l'activitat (alta en el IAE). 2. Factures: elements obligatoris de la factura. Llibre de factures emeses i rebudes. 3. Obligacions fiscals: Conceptes previs (fet i base imposable, subjecte passiu, quota de l'impost). IVA (com elaborar les declaracions trimestrals i la declaració anual). Cas pràctic. 4. L'IRPF: calcular ingressos i despeses. Realitzar la declaració anual. Situacions especials. Cas pràctic Curs Subvencionat per treballadors en actiu pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE i promogut per PIMEC. OBERTES INSCRIPCIONS. PLACES LIMITADES

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept

Comparteix aquest curs