CURS PREPARACIÓ PER L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ACTIC de NIVELL BÀSIC

Curs: Curs de preparació per l’obtenció del Certificat AcTIC de nivell bàsic.
Durada: 30 hores
Data d'inici: Novembre 2021
Horari del curs: DILLUNS I DIMECRES grup tarda DE 17:30H A 20:00h / Grup matí de 9h a 12h
Objectius: Preparar als alumnes per superar la prova de certificació bàsica ACTIC (nivell 1*) i acreditar mitjançant el corresponent certificat les seves competències TIC, davant de qualsevol empresa o administració, aconseguint així ser més competitiu en un mercat laboral canviant. *Nivell 1 - Certificat bàsic: domini elemental i limitat en l’ús de les TIC. Preu: 200€ (hores lectives i material inclòs) Grup Reduït per tal de complir amb totes les mesures de prevenció de la Covid-19
Comparteix aquest curs