CURS PREPARACIÓ CERTIFICAT ACTIC – NIVELL MITJÀ

Curs: CURS PREPARACIÓ CERTIFICAT ACTIC - NIVELL MITJÀ
Durada: 30 hores
Data d'inici: segona quinzena Setembre 2021
Horari del curs: Dilluns i Dimecres de 17:30 a 20:00
Objectius: Preparar als alumnes per superar la prova de certificació mitja ACTIC (nivell 2*) i acreditar mitjançant el corresponent certificat les seves competències TIC, davant de qualsevol empresa o administració, aconseguint així ser més competitiu en un mercat laboral canviant. *Nivell 2 - Certificat mitjà: domini efectiu en l’ús de les TIC. Preu: 200€ (hores lectives i material inclòs) Grup Reduït per tal de complir amb totes les mesures de prevenció de la Covid-19
Comparteix aquest curs