GESTIÓ FISCAL DE L’EMPRESA

Curs: GESTIÓ FISCAL DE L'EMPRESA
Durada: 24 hores
Data d'inici: Setembre 2021
Horari del curs: Dilluns i Dimecres de 17h a 20h
Objectius: El curs Gestió Fiscal de l’Empresa vol donar una idea de la fiscalitat que afecta a l’activitat diària de l’empresa, conjuntament amb altres temes que van íntimament lligats com la creació de l’empresa (incloent les formes societàries, el pla de negoci i la planificació empresarial) , la comptabilització, i la resta d’obligacions davant del Registre Mercantil. Una part molt important dins de la gestió diària és el finançament bancari, així com la possibilitat de trobar inversors externs o subvencions als nous projectes. Breu pinzellada de les obligacions socio‐laborals. Grups reduïts. Preu: 160€ amb tot inclòs, Classes lectives i material. Certificat d'aprofitament. BONIFICABLE

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept

Comparteix aquest curs