ITINERARI FORMATIU INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I MINDFULNESS

Curs: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL + MINDFULNESS
Durada: 60 hores
Data d'inici: 08/03/2022 al 14/06/2022
Horari del curs: DIMARTS DE 15H A 19H
Objectius: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 30H Continguts: 1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens 1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional. 1.2. Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman. 1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic. 2. Consciència emocional . 2.1. Quines són les emocions bàsiques? 2.2. Funcions de cada emoció. 2.3. Classificació de les emocions. 3. Habilitats socials 3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana 3.2. Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens. 3.3. Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional. 3.4. Les competencies emocionals bàsiques. 3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals. 3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals. 4. Ecologia emocional i salut 4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional. 4.2. Relació entre gestió emocional i salut. 5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral 5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball. 5.2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors) MINDFULNESS 30H: 1. CONSCIÈNCIA EMOCIONAL Aprendre a relaxar-se i a deixar anar. 1.1. Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana 1.2. Identificar els teus estressos i superar-los 1.3. Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les La consciència plena i la reducció de l’estrès. 1.4. Com parar el teu cap? 2. Actuar en comptes de reaccionar Aprendre a gestionar el conflicte. 2.1. Aprendre a comunicar-te de una forma assertiva 2.2. Tècniques d’assertivitat . 3. L’estrès i la gestió del temps. 3.1. Gestiona el temps de forma eficaç 3.2. Els lladres del temps: imprevistos, distraccions, interrupcions 4. Aprendre a optimitzar la presa de decisions. 4.1. Aprendre a veure altres perspectives 4.2. Com disminuir els judicis i les expectatives Curs Subvencionat per treballadors en actiu pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE i promogut per PIMEC. OBERTES INSCRIPCIONS . PLACES LIMITADES.
Comparteix aquest curs