NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

Curs: Nòmines i seguretat social
Durada: 20 hores
Data d'inici: Setembre/Octubre 2021
Horari del curs: Dilluns i dimecres de 17:30 a 20:00
Objectius: L'objectiu del curs és aprendre sobre quins factors que influeixen en la creació d'una nòmina. Anàlisi del Conveni sectorial i d' empresa. S'analitzarà la nòmina: concepte i parts i aprendrem a realitzar els documents que tota empresa ha d'enviar a la seguretat social: RLC i RNT (antics TC1 i TC2) i a calcular l'IRPF. Un curs molt pràctic per aquells que s'estan iniciant en el món dels RRHH!
Comparteix aquest curs